Centrul Regional de Resurse in Turism (CRRT) BUSTENI

CRRT Busteni este promotorul de activitati integratoare in domeniul turismului, intelegand ca evolutia acestuia trebuie facuta pe coordonatele conceptului de turism responsabil. Sunt utilizate diversele resurse care au o activitate directa cu turismul si dezvoltarea sa: informarea actualizata, accesul la expertiza, formarea profesionala, elaborarea de studii, rapoarte, baze de date , identificarea de parteneri, dezvoltarea de retele

Răspunzând nevoii de coerenţă şi de valorificare a acumulărilor din ultimii ani, am agregat precupările organizaţiei noastre într-un program integrat destinat turismului, structurat după modelul european al centrelor de resurse în turism. Este un program destinat în primul rând specialiştilor (inclusiv persoanelor care doresc să lucreze în turism) şi intreprinzătorilor din turism, dar accesibil -deopotriva- şi altor categorii (elevi, studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţilor, ai instituţiilor publice etc).
Identificand nevoile de formare şi perfecţionare din turism, Fundatia Amfiteatru prin intermediul Centrelor Regionale de Resurse in Turism a conturat un amplu program educational dezvoltat in cele mai importante regiuni ale ţării. Prin CRRT Busteni se furnizează servicii de formare şi perfectionare în domeniul turismului adresate tuturor persoanelor interesate să îşi dezvolte o carieră în domeniul turismului, angajaţilor performanţi dar şi angajatorilor, ONG-urilor şi instituţiilor publice care urmăresc creşterea calităţii serviciilor turistice prestate.

  • Cursuri de iniţiere în activităţi specifice sectorului turistic;
  • cursuri de calificare profesională pentru ocupaţii de bază din industria turismului,
  • cursuri de specializare profesională în scopul dezvoltării carierei;
  • cursuri de management pentru activităţi din turism în vederea obţinerii brevetului de turism;
  • programe de instruire/formare în turism pentru personalul salariat;
  • cursuri în domeniile: management, marketing, artă culinară, vânzări, relaţii publice şi comunicare;
  • dezbateri, seminarii şi conferinţe pe teme din domeniul turismului.

Cursurile desfăşurate corespund celor mai înalte standarde naţionale şi internaţionale de formare fiind autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificari (ANC). Echipa de formatori detine o vastă experienţă în domeniul turismului atât la nivel teoretic cât şi practic. Adevaraţi profesionişti în turism, lectorii noştri vă vor pune la dispoziţie cele mai recente materiale de studiu, promovând şi argumentând noile abordări din sectorul turistic naţional şi internaţional.

Pentru mai multe detalii Click AICI!!!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *