Acasă » INFO util » Articole proprii » Cursuri de Calificare in Turism

Cursuri de Calificare in Turism

CRRT Busteni este un proiect al Fundaţiei Amfiteatru realizat în parteneriat cu Primaria Busteni. Identificand nevoile de formare şi perfecţionare din turism, Fundatia Amfiteatru prin intermediul Centrelor Regionale de Resurse in Turism a conturat un amplu program educational dezvoltat in cele mai importante regiuni ale ţării.

CRRT Busteni furnizează servicii de formare şi perfectionare în domeniul turismului adresate tuturor persoanelor interesate să îşi dezvolte o carieră în domeniul turismului, angajaţilor performanţi dar şi angajatorilor, ONG-urilor şi instituţiilor publice care urmăresc creşterea calităţii serviciilor turistice prestate.

CRRT Busteni organizează:

Cursuri de iniţiere în activităţi specifice sectorului turistic;
cursuri de calificare profesională pentru ocupaţii de bază din industria turismului,
cursuri de specializare profesională în scopul dezvoltării carierei;
cursuri de management pentru activităţi din turism în vederea obţinerii brevetului de turism;
programe de instruire/formare în turism pentru personalul salariat;
cursuri în domeniile: management, marketing, artă culinară, vânzări, relaţii publice şi comunicare;
dezbateri, seminarii şi conferinţe pe teme din domeniul turismului.

Cursurile desfăşurate corespund celor mai înalte standarde naţionale şi internaţionale de formare fiind autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificari (ANC).

Echipa de formatori detine o vastă experienţă în domeniul turismului atât la nivel teoretic cât şi practic. Adevaraţi profesionişti în turism, lectorii noştri vă vor pune la dispoziţie cele mai recente materiale de studiu, promovând şi argumentând noile abordări din sectorul turistic naţional şi internaţional.

CRRT Busteni răspunde la nevoia de creştere a calităţii produselor turistice româneşti, prin furnizarea serviciilor profesionale de educaţie (cursuri acreditate, conferinţe, forumuri, congrese), bazate pe cercetare şi analize sectoriale/locale ale potenţialului turistic.

CRRT Busteni se adresează tuturor persoanelor interesate să işi dezvolte o carieră în domeniul turismului, angajaţilor performanţi dar şi angajatorilor, ONG-urilor şi instituţiilor publice care urmăresc creşterea calităţii serviciilor turistice prestate.

MISIUNE

Ne propunem:

Să contribuim substanţial la sporirea calităţii serviciilor şi produselor turistice româneşti prin susţinerea si impulsionarea rolului resursei umane.
Să ne consolidăm poziţia pe piaţa furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul turismului prin pregătirea unor specialişti de elită;
Să fim punctul de întâlnire al specialiştilor şi organizaţiilor ce activează în turism prin dezvoltarea unei platforme de comunicare şi dezbatere.

VIZIUNE

– Turismul într-o societate bazată pe cunoaştere.

– Ridicarea standardului de calitate al serviciilor şi al produselor turistice prin racordarea la tendinţele europene şi internaţionale din domeniu.

VALORI

– Perseverenţă
Suntem interesaţi de creşterea şi dezvoltarea competenţelor ce conduc la atingerea celor mai ambiţioase obiective profesionale.

– Responsabilitate
Oferim cu responsabilitate activităţi formative dinamice, transpune nevoilor dvs., furnizate de specialiştii din domeniu pentru dezvoltarea certă a competenţelor.

– Profesionalism
Planificam, decidem şi comunicăm. Acţiunile noastre profesionste către succesul dvs.

– Pasiune
Contribuim cu pasiune la formarea abilităţilor, folosind cele mai optime condiţii pentru dezvoltarea carierei dvs.

Programele de formare profesionala, sau pe scurt cursurile, pot fi de diferite tipuri: iniţiere, calificare, recalificare, specializare şi perfecţionare, în funcţie de nivelul de calificare sau studii pe care il au participanţii.

În cazul cursurilor de iniţiere sau de competenţe comune poate participa oricine la acestea. În funcţie de ocupaţia la care se referă cursul (ex. Bucatar Sef, Ospatar, Manager in activitatea de turism), exista condiţii minine de acces pe care trebuie să le îndeplinească cursanţii pentru a putea urma cursurile de calificare, perfecţionare sau specializare.

Nivelul de cunoştinţe oferit la curs este descris de tipul sau. Ce reprezinta acesta?

Potrivit legislaţiei în vigoare, OG 129/2000 republicata, programele de formare profesionala pot fi de mai multe tipuri şi au următoarele definiri:
–  iniţierea reprezintă dobândirea unor cunostinţe, priceperi si deprinderi minime necesar pentru desfăsurarea unei activităţi;

– calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăsoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;

– perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiasi calificări;

– specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreste obţinerea de cunostinţe si deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;

– recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior

– competenţele comune se referă la dobândirea de competenţe de generale şi necesare tuturor ocupaţiilor (Comunicare în limba oficială, Comunicare în limbi străine, Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie, Competenţe informatice, Competenţa de a învăţa, Competenţe sociale şi civice, Competenţe antreprenoriale, Competenţa de exprimare culturală).


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *