Acasă » Posturi cu tagul: 'Auditor in domeniul Calitatii'

Tagul: Auditor in domeniul Calitatii

Auditor in domeniul Calitatii – cor: 214130 – acreditat ANC

Auditor in domeniul Calitatii

COR: 214130

Acreditat ANC

Durata cursului: 40 ore din care 16 teorie si 24 ore practica.

Auditorul in domeniul calitatii este persoana care efectueaza activitatile de monitorizaree, evaluare si control al implementarii sistemului de calitate. Aceasta ocupaţie se referă atât la persoanele care efectuează audituri interne cât şi externe (evaluare furnizori, certificare, acreditare şi consultanţă).

Auditul este instrumentul de culegere a datelor care permite analiza si aprecierea măsurii în care se obtin rezultatele calitative estimate prin obiectivele stabilite in sistemul de managemet al organizaţei.

Auditorul in domeniul calitatii este persoana catre detine calitati analitice inalte, demonstrand capacitati de analiza a datelor, lucru in echipa, intelegerea operatiunilor complexe, a rolurilor personaluli, etc.

Competenţele dobandite in urma participarii la curs:

– Comunicarea specifică activităţii de audit

– Competenţe generale la locul de muncă Munca în echipa de audit

– Perfecţionarea pregătirii profesionale

– Competenţe specifice Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii

– Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit

– Conducerea auditului

– Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi

– întocmirea raportului de examinare

– Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit

– Întocmirea raportului de audit

– Planificarea activităţii de audit

Condiţii de acces:

– Studii superioare

Acte necesare la inscriere:

– Copie certificat naştere

– Copie carte de identitate

– Copie diplomă licenţă

Tarif si conditii de plata:

Tarif: 700 lei / pers

Tariful include:

– Taxa de instruire

– Suportul de curs

– Taxa de evaluare si examinare

Conditii de plata:

– 40% din valoarea cursului in momentul inscrierii

– 60% la finalizarea cursului