Acasă » Posturi cu tagul: 'curs de perfectionare'

Tagul: curs de perfectionare

Formator de formatori – curs de perfecţionare

Formator de formatori

– perfecţionare 36 ore

DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Formatorul de formatori este persoana specializată în formarea profesională, în conceperea şi revizuirea programelor de formare şi dezvoltarea competenţelor în special adulţilor. Formatorul de formatori îndeplineşte activităţi de analiză a nevoilor de formare, de proiectare, de organizare, de adaptare a conţinutului la nevoile participanţilor, de evaluare şi promovare a programelor de formare. Suţine activităţi de învăţare atat teoretice cât şi practice conforme specializării şi experienţei din domeniu utilizând mijloace şi thenici de învăţare specifice adulţilor, moderne şi captivante.

COMPETENŢE DOBÂNDITE:

– Pregătirea formării

– Realizarea activităţilor de formare

– Evaluarea participanţilor la formare

– Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

– Marketing-ul formării

– Proiectarea programelor de formare

– Organizarea programelor şi a stagiilor de formare

– Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

CONDIŢII DE ACCES:

– Studii superioare

DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIERE:

– Copie după Certificatul de naştere

– Copie după CI

– Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

– Copie după diploma de licenţă

TARIF SI CONDITII DE PLATA:

Tarif: 800 lei / pers

Tariful include:

– Taxa de instruire

– Suportul de curs

– Taxa de evaluare si examinare

Conditii de plata:

– 40% din valoarea cursului in momentul inscrierii

– 60% la finalizarea cursului

Instructor / preparator de formare – curs de perfecţionare

Instructor / preparator de formare

– perfecţionare 36 ore

DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Instructor/Preparator de Formare este persoana specializată în formarea profesională, în proiectarea activităţilor de formare practică, în evaluarea şi consilierea profesională a participanţilor. Instructorul / Preparator de formare îndeplineşte activităţi de analiză a nevoilor de formare, de proiectare, de organizare, de adaptare a conţinutului la nevoile participanţilor, de evaluare şi consiliere. Suţine activităţi de învăţare practice conforme specializării şi experienţei din domeniu utilizând mijloace şi thenici de învăţare specifice adulţilor, moderne şi captivante.

COMPETENŢE DOBÂNDITE:

– Proiectarea activităţilor de formare

– Asigurarea managementului procesului de instruire

– Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru

– Integrarea TIC în formare

– Evaluarea activităţilor de formare

– Consilierea formabililor

– Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie comunitate

– Asigurarea managementul carierei şi al dezvoltării personale

– Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI

– Aplicarea normelor de protecţie a mediului

CONDIŢII DE ACCES:

– Liceu cu bacalaureat

DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIERE:

– Copie după Certificatul de naştere

– Copie după CI

– Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

– Copie după diploma de bacalaureat

TARIF SI CONDITII DE PLATA:

Tarif: 800 lei / pers

Tariful include:

– Taxa de instruire

– Suportul de curs

– Taxa de evaluare si examinare

Conditii de plata:

– 40% din valoarea cursului in momentul inscrierii

– 60% la finalizarea cursului

Manager în activitatea de turism – curs de perfecţionare

Manager în activitatea de turism

Curs de perfecţionare

40 ore

DESCRIEREA CURSULUI

Cursul se adresează persoanelor cu ocupaţii din domeniul turismului, care doresc să-şi îmbunătăţească competenţele în vederea optimizării strategiilor de marketing, privind promovarea unităţii, serviciilor sau produselor turistice.

COMPETENTELE CURSULUI:

– Fundamentarea şi implementarea programelor de Marketing

– Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate

– Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate

CONDIŢII ACCES:

– Studii superioare

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

– Copie Certificat Naştere

– Copie Carte de Identitate

– Copie diploma de licenţă

– Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

TARIF SI CONDITII DE PLATA:

Tarif: 800 lei / pers

Tariful include:

– Taxa de instruire

– Suportul de curs

– Taxa de evaluare si examinare

Conditii de plata:

– 40% din valoarea cursului in momentul inscrierii

– 60% la finalizarea cursului

Bucătar sef – curs de perfectionare

Bucătar sef

curs de perfectionare

120 ore

 DESCRIERE ACTIVITATII:

Bucătarul Şef realizează activităţi de coordonare în pregătirea produselor pentru gătit, de asigurare a calităţii, de ornare şi promovarea ofertei de preparate culinare. Produsul finit, preparatele culinare sunt apoi împărţite în porţii şi pregătite pentru servire. În conformitate cu fluxul tehnologic, coordonează operaţiile de pregătire preliminară specifice, de dozare a materiilor prime conform reţetelor de fabricaţie şi a programului tehnologic al zilei (sortiment, cantitatea în kg sau număr de porţii ). Bucătarul finisează estetic preparatele culinare în vederea servirii, căutând satifacerea exigenţelor culinare ale clienţilor.

COMPETENTELE CURSULUI:

– Comunicarea la locul de muncă

– Comunicarea în limba modernă

– Dezvoltarea pregătirii profesionale

– Lucrul în echipă

– Utilizarea calculatorului

– Controlul aplicării NSSM şi PSI şi securitatea muncii

– Organizarea la locul de muncă

– Asigurarea evidenţei operative

– Exploatarea echipamentelor tehnologice

– Coordonarea activităţilor specifice bucătăriei

– Asigurarea păstrării factorilor nutritivi

– Asigurarea salubrităţii materiilor prime şi a preparatelor culinare

– Realizarea estetică a preparatelor culinare

– Asigurarea calităţii

– Promovarea ofertei de preparate culinare

CONDIŢII ACCES:

– 8/10 clase şi curs de calificare de Bucătar

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

– Copie Certificat Naştere

– Copie Carte de Identitate

– Copie diploma 8 sau 10 clase

– Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

– Adeverinţa medicala – apt pentru lucru in unitati de alimentie publică

TARIF SI CONDITII DE PLATA:

Tarif: 800 lei / pers

Tariful include:

– Taxa de instruire

– Suportul de curs

– Taxa de evaluare si examinare

Conditii de plata:

– 40% din valoarea cursului in momentul inscrierii

– 60% la finalizarea cursului