Acasă » INFO util » Articole proprii » Instructor / preparator de formare – curs de perfecţionare

Instructor / preparator de formare – curs de perfecţionare

Instructor / preparator de formare

– perfecţionare 36 ore

DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Instructor/Preparator de Formare este persoana specializată în formarea profesională, în proiectarea activităţilor de formare practică, în evaluarea şi consilierea profesională a participanţilor. Instructorul / Preparator de formare îndeplineşte activităţi de analiză a nevoilor de formare, de proiectare, de organizare, de adaptare a conţinutului la nevoile participanţilor, de evaluare şi consiliere. Suţine activităţi de învăţare practice conforme specializării şi experienţei din domeniu utilizând mijloace şi thenici de învăţare specifice adulţilor, moderne şi captivante.

COMPETENŢE DOBÂNDITE:

– Proiectarea activităţilor de formare

– Asigurarea managementului procesului de instruire

– Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru

– Integrarea TIC în formare

– Evaluarea activităţilor de formare

– Consilierea formabililor

– Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie comunitate

– Asigurarea managementul carierei şi al dezvoltării personale

– Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI

– Aplicarea normelor de protecţie a mediului

CONDIŢII DE ACCES:

– Liceu cu bacalaureat

DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIERE:

– Copie după Certificatul de naştere

– Copie după CI

– Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

– Copie după diploma de bacalaureat

TARIF SI CONDITII DE PLATA:

Tarif: 800 lei / pers

Tariful include:

– Taxa de instruire

– Suportul de curs

– Taxa de evaluare si examinare

Conditii de plata:

– 40% din valoarea cursului in momentul inscrierii

– 60% la finalizarea cursului


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *