Acasă » INFO util » Articole proprii » Parteneri: „CeReRe in Turism!”

Parteneri: „CeReRe in Turism!”

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB), în calitate de beneficiar principal al finanțării nerambursabile în cadrul proiectului prezent, recunoaște valoarea adaugată pe care munca în parteneriat o poate aduce unei astfel de inițiative complexe și inovatorare în domeniul turismului.

De aceea,  AEVB a invitat să i se alăture în demersurile sale o serie de parteneri naționali și transnaționali cu tradiție în activitatea de dezvoltare și furnizare de formare profesională acreditată, precum și în domeniul consultanței și inovării în domeniul turismului. Parteneriatul din cadrul proiectului este compus din:

Fundaţia Amfiteatru – Partener 1 

Amploarea și specificul obiectivelor proiectului fac necesară implicarea unei game variate de experți și de aceea echipa proiectului este definită pe două paliere de decizie și implementare, după cum urmează:

A. Comitetul de coordonare al proiectului (CCP)

Din această structură fac parte managerul de proiect, asistentul de proiect și coordonatorii de proiect  delegați din partea fiecărui partener. Atribuțiile și reponsabilitățile CCP-ului vizeză gestiunea și  monitorizarea constantă a progresului proiectului și asigurarea premizelor necesare implementării fiecărei activități. Din cadrul Comitetului de coordonare al proiectului fac parte:

Moschos Panagiotis – Manager de proiect
Oana Silion – Asistent de proiect
Borşan Aurel – Coordonator de proiect,  Partener 1
Grammatikopoulos Charalambos – Coordonator de proiect,  Partener 2
Elefteria Koumalatsou – Coordonator de proiect,  Partener 3

B. Echipa de implementare a proiectului

În vederea realizării cu succes a indicatorilor proiectului, experți cu domenii și expertiză diferite au fost prevăzuți încă de la momentul demarării proiectului.  Echipa este formată din experți pe termen scurt și termen lung, în funcție de specificul activității. Atribuțiile acestor experți vizează dezvoltarea documentelor și implementarea activităților, furnizarea serviciilor de formare, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *